Orman Okulu

Orman Okulu


Orman okulu, doğada geçirilen vakit, amacı, kazanımları, yaşattığı his bize göre anlatılamaz. Bundan dolayı ara ara velilerimizi de dahil ettiğimiz orman günlerimiz oluyor, çünkü bazı şeyler yaşayarak anlaşılabilir, ormanda öyle. Genel bir fikriniz olması açısından, size biraz bahsetmek istiyoruz ama en kısa sürede size de orman etkinliklerimize bekliyoruz.

Orman okulları; doğa ve eğitimi bütünleştiren bir anlayış olarak İskandinavya’da doğmuştur. Bu anlayış doğanın benzersiz bir öğrenme deneyimi sunduğunu ve çocukların öğrenmesi gerekli olan kavramları doğal ortamdaki çeşitli deneyimlerle öğrenebileceği esasına dayanır.

Orman okulları eğitim modeline ilham veren kişinin Friedrich Froebel olduğu düşünülmekte, onun bütünsel eğitim anlayışının bu yaklaşımın temelini oluşturduğu bilinmektedir. Zaman içerisinde bu eğitimle birlikte çocukların merak ve risk alma becerilerinin geliştiği, öz güven ve öz yeterliliklerinin desteklendiği görülmüştür. Böylece orman okulları yaklaşımı uluslararası olarak farklı ülkelerde uygulanmaya başlanmıştır.

İlk olarak 1995 yılında İngiltere eğitim müfredatına entegre edilen bu yaklaşım, orman, mera ve çiftlikler gibi pek çok mekanda uygulanabilir olması yönüyle geniş bir uygulama alanına sahiptir. Risk alma ve dışarıda bulunma çocuklar açısından ebeveynler tarafından kimi zaman ekstrem görülse bile risklerin çocukların yaşı ve becerileriyle doğru orantılı olması ve eğitmenlerin rolü gibi gibi pek çok faktör sayesinde eğitimin güvenli ve benzersiz bir öğrenim deneyimi sunduğu anlaşılmaktadır.

Birden çok duyu kullanılarak öğrenmenin gerçekleşmesi ve böylelikle çocukların hem fiziksel hem ruhsal gelişimlerine katkı sağlanırken, sosyal olarak daha aktif bir öğrenme deneyimi yaşamalarına imkan sağlanması orman okulu faydaları olarak öne çıkan eğitim nitelikleri arasındadır. Orman okulu eğitimiyle birlikte; Çocukların hem bilişsel hem motor işlevsellikleri olumlu etkilenmekte, fiziksel olarak sağlıklarında artış görülmektedir.

Kendi başlarına karar verme, gerektiğinde diğerlerine liderlik etme gibi yetilerin kazanılması bu eğitimin diğer artıları arasında yer almaktadır. Çocuklar için biyoloji, fen, matematik gibi bilimleri bizzat doğal yaşamın içerisinde öğrenme ve kullanma imkanı doğmaktadır. Böylelikle sıkılmadan, ezbere dayanmayan aynı zamanda da akılda kalıcı bir öğrenim deneyimi gerçekleşmektedir.

Orman Okulu İlkeleri


Orman Okulu İlkeleri, Orman Okulu davranış kalıplarını şekillendiren ve yöneten altı temel ilkenin tümüne uyan bir yaklaşımdır. Dış mekanda yapılan eğitiminin birçok türü vardır ve hepsi çok büyük bir değere sahiptir, ancak Orman Okulu ulaşımı, dağıtımı ve etkisi açısından çok daha etkili ve benzersizdir.

Bu altı ilke şunlardır:


 • İlke 1
 • İlke 2
 • İlke 3
 • İlke 4
 • İlke 5
 • İlke 6

Orman Okulu, tek seferlik bir ziyaretten ziyade, ormanlık alanda veya doğal ortamda sık ve düzenli oturumların uzun vadeli bir sürecidir. Planlama, uyarlama, gözlemler ve gözden geçirme Orman Okulunun ayrılmaz unsurlarıdır.


 • Orman Okulu düzenli olarak, ideal olarak en azından iki haftada bir, aynı öğrenci grubuyla, mevsimleri kapsayacak şekilde mümkünse uzun bir süre boyunca yapılır.
 • Bir Orman Okulu programı, öğrenciler ve uygulayıcılar arasındaki gözlemlere ve işbirliğine dayalı çalışmaya dayalı bir yapıya sahiptir. Bu yapı, öğrenmenin ilerleyişini açıkça göstermelidir.
 • Herhangi bir programın ilk oturumları, fiziksel ve davranışsal sınırlar oluşturmanın yanı sıra gelecekteki program geliştirmenin dayandırılacağı ilk gözlemleri yapar.

Orman Okulu, öğrenci ile doğal dünya arasındaki ilişkinin gelişimini desteklemek için ormanlık veya doğal ağaçlık bir ortamda yer alır.


 • Ormanlık alan, Orman Okulu için ideal bir ortam olsa da, bazılarında sadece birkaç ağaç bulunan diğer pek çok site, iyi Orman Okulu uygulamalarını destekleyebilir.
 • Ormanlık alan, programın ve öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak için ideal olarak uygun olup, onlara keşfetmeleri ve keşfetmeleri için alan ve ortam sağlar.
 • Bir Orman Okulu programı ekolojik etkisini sürekli olarak izler ve arazi sahibi / yöneticisi, orman okulu uygulayıcısı ve öğrenciler arasında kararlaştırılan sürdürülebilir bir alan yönetimi planı dahilinde çalışır.
 • Orman Okulu, personelde, öğrenicilerde ve daha geniş toplulukta uzun vadeli, çevresel olarak sürdürülebilir tutumlar ve uygulamalar geliştirmek için düzenli kişisel deneyimler yoluyla doğa ile bir ilişki geliştirmeyi amaçlamaktadır.
 • Orman Okulu, ilham almak, fikirleri etkinleştirmek ve içsel motivasyonu teşvik etmek için doğal kaynakları kullanır.

Orman Okulu, dirençli, kendine güvenen, bağımsız ve yaratıcı öğrenicileri teşvik ederek dahil olan herkesin bütünsel gelişimini teşvik etmeyi amaçlamaktadır.


 • Uygun olduğu durumlarda, Orman Okulu lideri Orman Okulundaki deneyimleri ev, iş ve / veya okul eğitimiyle ilişkilendirmeyi hedefleyecektir.
 • Orman Okulu programları, uygun olduğu durumlarda öğrencinin fiziksel, sosyal, bilişsel, dilbilimsel, duygusal, sosyal ve ruhsal yönlerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Orman Okulu, öğrencilere çevreye ve kendilerine uygun, desteklenen riskleri alma fırsatı sunar.


 • Orman Okulu fırsatları, bir bireyin doğuştan gelen motivasyonuna, olumlu tutumlarına ve / veya ilgi alanlarına dayanacak şekilde tasarlanmıştır.
 • Orman Okulu araçları ve yangınları yalnızca öğrenciler için uygun görüldüğünde ve temel risk değerlendirmesinin tamamlanmasına bağlı olarak kullanır.
 • Herhangi bir Orman Okulu deneyimi, uygulayıcı ve öğrenci tarafından ortaklaşa yönetilen ve öğrencinin gelişim aşamasına göre uyarlanmış bir Risk-Fayda sürecini takip eder.

Orman Okulu, mesleki uygulamalarını sürekli olarak sürdüren ve geliştiren nitelikli Orman Okulu uygulayıcıları tarafından yürütülür.


 • Orman Okulu, asgari olarak akredite edilmiş Seviye 3 Orman Okulu yeterliliğine sahip olması gereken nitelikli Orman Okulu uygulayıcıları tarafından yönetilir.
 • Uygulayıcı / yetişkinlerin öğrenenlere oranı yüksek.
 • Düzenli olarak Orman Okuluna yardım eden uygulayıcılar ve yetişkinler, çocuklarla, gençlerle ve savunmasız insanlarla uzun süreli temas kurmaya uygun olup olmadıkları konusunda ilgili kontrollere tabidir.
 • Uygulayıcıların, pediatrik (uygunsa) ve açık hava unsurlarını içeren güncel bir ilk yardım yeterliliğine sahip olması gerekir.
 • Orman Okulu, Orman Okulunu yönetmek için gerekli tüm politika ve prosedürleri içeren ve personel ve gönüllülerin rol ve sorumluluklarını belirleyen ilgili çalışma belgeleri ile desteklenmektedir.
 • Orman Okulu lideri, derinlemesine düşünen bir uygulayıcıdır ve bu nedenle, kendisini de bir öğrenci olarak görür.

Orman Okulu, gelişim ve öğrenme için bir topluluk oluşturmak için bir dizi öğrenci merkezli süreç kullanır.


 • Öğrenci merkezli bir pedagojik yaklaşım, öğrencilerin ihtiyaçlarına ve ilgi alanlarına cevap veren Orman Okulu tarafından kullanılmaktadır.
 • Uygulayıcı, dikkatli planlama, uygun diyalog ve ilişki kurma yoluyla programları sırasında teşvik ettiği pedagojiyi modeller.
 • Oyun ve seçim, Orman Okulu öğrenme sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır ve oyun, Orman Okulu’nda öğrenme ve gelişim için hayati önemde kabul edilmektedir.
 • Orman Okulu, tüm öğrenme tercihleri ve eğilimleri için bir teşvik sağlar.
 • Yansıtıcı uygulama, öğrencilerin ve uygulayıcıların başarılarını anlayabilmelerini, duygusal zeka geliştirebilmelerini ve gelecek için plan yapabilmelerini sağlamak için her oturumun bir özelliğidir.
 • Uygulayıcı gözlemi, Orman Okulu pedagojisinin önemli bir unsurudur. Gözlemler, Orman Okulunda ‘iskele kurma’ ve öğrenme ve gelişime yönelik deneyimlerin uyarlanmasıyla beslenir.