Eğitim Anlayışımız

Eğitim Anlayışımız


KORU’nun odağı çocuktur. Çocuğu her özelliğiyle kabul eder.

Çocuğun sevgi ve güven ortamında olduğunu hissetmesi cok değerlidir.

Koru Anaokulu, Reggio Emilia Yaklaşımı’ndan esinlenmiş, doğayı merkeze alan, sürdürülebilirliğe kafa yoran, farklılıkları önemseyen, kültürel ve geleneksel öğeleri zenginlik olarak ele alan eğitsel bakışla özgün program uygulamaktadır.

KORU, eğitim kadrosu, destek kadro ve okul liderleri ile aynı hedef için emek veren, entegrasyona önem veren bir takımdır. Bu takım, eğitimi her alanı ile bir bilim olarak kabul eder.

İşte tam da bu nedenle, konusunda uzman kurumlardan, kişilerden hizmet içi eğitimler alırız. Bu eğitimler, ilgili yaklaşımlardan, iletişim yöntemlerine, branş ders içeriklerinden, uygulama metodlarına kadar pek çok alanı kapsar ve sürekliliği olan eğitimlerdir.

Estetiğe verilen önem, doğanın kapalı alanlara taşınması, ışık oyunları, davetkar atölyeler, doğal materyaller, yaşanası ortamlar size bir Reggio ilhamlı okulda olduğunuzu hemen anlatır. Reggio Emilia okullarında, okul tüm alanlarıyla bir bütündür; çevre çocuğun merakını ve öğrenme sürecini destekler. Doğayı merkeze alıp, çocukların doğa ile bağ kurmasını sağlayan, sürdürülebilirlik kaygısı taşıyan bir okul öncesi kurumudur Koru. Koru’daki çocuklar meraklarına göre okulun ya da bahçenin her alanında çalışma yapılabilir. Okuldaki tüm alanlar sürekli olarak çocukların ilgi ve ihtiyaçlarına göre; grup liderleri, eşlikçiler ve çocuklar tarafından düzenlenir ve çocukların projelerini destekleyecek şekilde zenginleştirilir.

Grup liderlerinin kendileri de öğrenendir; iyi gözlemcidir; çocukların merak ettikleri konuları tespit ederek, sürekli araştırmalar yapar, her gün sınıfta ilgi çekeceğini düşündüğü provokasyonlar hazırlarlar. Lider, öğrenme sürecinde kendini bir katılımcı olarak görmekte ve keşfetmenin zevkini çocuklarla birlikte yaşamaktadır. (Temel ve Dere 1999) Reggio okullarında grup liderleri, okulun bütün eğitim ekibi ile birlikte plan yapmakta ve birlikte çalışmaktadır.

Reggio okullarında çocuklar; hem ellerini, hem de akıllarını kullanarak, duygularını katarak, projeler üzerinde çalışırken mutludur, çünkü zaten merak ettikleri, istedikleri konular üzerinde pasif öğrenme metodlarından uzaklaşarak, kendi ilgi ve merakları doğrultusunda gözlem yapar, ölçer, sınıflandırır, tahminde bulunur, verileri yorumlayarak kendi hipotezlerini oluştururlar; deneyler yapar, gerekirse ulaştıkları sonucu değiştirirler. Geliştirilen projelerde çocuklar; fen, doğa, matematik, kitap, sanat, hareket, müzik, felsefe gibi disiplin alanlarını bir bütün halinde ele alırlar. Bu bağlamda Koru anaokulu; dönüştürülebilir ve sürdürülebilir doğal malzemelerle donatılmıştır. Atölyelerde çocukların her tür oyunu kurabileceği alanlar oluşturulmuş ve yaratıcılıklarını destekleyen ahşap bloklar, taş, kil gibi materyaller, legolar, bitki, hayvan, tel, çeşitli tül, kumaş, mandal, kapak, eski mutfak eşyaları, kukla gibi yapılandırılmamış oyuncak, günlük yaşamda kullanılan gerçek malzemeler ve doğal döngüyü bozmayacak şekilde doğadan toplanmış kozalak, taş, dal, at kestanesi gibi malzemeler kullanılmıştır. Sınıflar, ışık gölge köşeleri, karanlık alanlar, bitkiler ve aynalarla, çocukların eserleriyle zenginleştirilmiştir.

Cocukların doğa ile bağ kurabilmesinin; dogadaki tum canlilarla birlikte uyum içinde, farkındalıkla ve saygıyla yaşamayı deneyimlemesi ile gerçekleşeceğine inanıyoruz. Bu nedenle bahçemizdeki hayvanlarımızın beslenmesi, yapabilecekleri ölçüde bakımı çocuklarımıza aittir.Aynı şekilde tarım alanımıza bitki ekimi/ dikimi, bakımı,meyve ağaçlarının bakımı, ürünlerin toplanması çocuklarımızın sorumluluğundadır.

Ve işte böyle bir ortamda, eğitimci de iyi gözlem yapan, fırsat eğitimine önem veren, açık uçlu sorular soran, araştırma yapan, gruba doğru yöntemlerle rehberlik eden, çocuklarla birlikte keşfeden kişidir.