Drama Atölyesi

Drama Atölyesi


Oyun çocuğun işidir. Hele içerisinde canlandırma, -mış gibi yapma, hikaye oluşturma, doğaçlama yapma, bazen serbest, bazen yapılandırılmış etkinlikler varsa en eğlenceli iştir. Drama etkinliklerinin katkıları saymakla bitmez, yaratıcılık ve estetik gelişimini sağlar, eleştirel düşünme becerisini geliştirir, grup içinde hareket edebilme becerisini geliştirir, kendine güven duyma ve karar verme becerileri kazandırır, sözcük dağarcığını geliştirme yoluyla, dil ve iletişim becerileri kazandırır, imgelem gücünü, duyguları ve düşünceleri geliştirir, başkalarını anlama ve hissetme becerisini geliştirir ve farklı olay olgu ve durumlarla ilgili deneyim kazandırır, moral ve manevi değerleri geliştirir ama en önemlisi de çok eğlenceli vakit geçirilmesini sağlar.