Eğitim-Öğretim Programları

Okulumuzda,  Milli Eğitim Bakanlığı’nın öngördüğü eğitim-öğretim programı ile birlikte, araştırma ve sorgulamaya dayalı etkin öğrenme yöntemleri  uygulanmaktadır.

Eğitim programlarımızda yer alan etkinlikler, çocukların gelişim düzeyi, yaş olgunlukları dikkate alınarak hazırlanır.

Bilgi, kavram, beceri, tutum ve eylemleri içeren çalışmalarımızda, çocuğun tüm gelişim boyutlarında, ilkokul yaşantısına temel oluşturacak uyumluluk düzeyinde olması amaçlanır.

Okulumuzda, eğitimsel bütünlük açısından, sınıf ve branş öğretmenlerinin  ortak planlama yapmaları çok önem taşır. Bir yıl içerisinde ele alınacak programlar aylık olarak belirlenir. Gruplarda yapılan tüm Türkçe dil etkinlikleri, müzik, sanat etkinlikleri, oyun, drama, spor, fen-doğa çalışmaları, matematiksel beceri hedefli çalışmalar, okuma-yazmaya hazırlık çalışmaları öğretmenlerimizin ortak planlamasıyla hazırlanır ve yürütülür.

Her hafta düzenlenen Oyuncak Günü, Kitap Günü, Puzzle Günü gelenekselleşmiş etkinliklerindendir. Çocuklarımızın evden getirdikleri oyuncakları, kitapları ve puzzleları arkadaşları ile paylaşmaları hem sosyal hem bilişsel gelişimlerini besler.

Aylık eğitim programlarımız her ayın ilk günü velilerimize yazılı olarak sunulur.


Ritim ve Hareket Eğitimi, Go, Satranç, yaratıcılık ve düşünme, değerler programı, dikkat ve konsantrasyon çalışmaları, ana programımızı destekleyen etkinliklerimizdir. 

Aklınıza Takılanları Sorun