Eğitimsel Hedeflerimiz

 • *Bilginin değerini farkında
 • *Araştıran, sorgulayan
 • *Farklı düşünme becerilerine sahip
 • *Özgüveni yüksek
 • *Duyarlı,  empatik  yaklaşabilen
 • *İletişim becerisi gelişmiş
 • *Hayal gücünü yaratıcılığa dönüştürebilen
 • *Sorumluluk sahibi
 • *Özyönetim becerilerine sahip
 • *İşbirlikli çalışmaya yatkın
 • *Duygularını doğru biçimde ifade edebilen
 • *Mutlu bireyler  yetiştirme üzerine kuruludur.
Aklınıza Takılanları Sorun